Heo con dưới mười ngày tuổi nếu mắc bệnh tiêu chảy sẽ rất khó điều trị, tỉ lệ chết là gần như 100%, nếu hết cũng không lớn bình thường. Gặp trường hợp này nên chủ động tiêu huỷ và cách ly con bệnh càng sớn càng tốt. Nếu có khả năng, nên dùng biện pháp auto vắc xin.[You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]