Phương pháp này tuy lâu nhưng giảm được nguy cơ chảy máu của vật nuôi.