Gà lông màu đang có xu hướng phát triển dựa vào thói quen chăn nuôi và tiêu dùng của người Việt, thực tế từ năm 2012-2014 sản lượng gà lông màu tăng từ 171 triệu lên 194 triệu con, chiếm xấp xỉ 80% tổng đàn gà.
Với khẩu phần ăn, gà lông màu nuôi công nghiệp có thể dùng 100% thức ăn viên nhằm giảm công chăm sóc và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn, dưới đây là một công thức cho ăn theo sản phẩm cám gia cầm dòng P của ANCO.

Các bạn có thể theo dõi thành phần của dòng cám này tại:
Dòng P221: Từ 1 đến 21 ngày tuổi
Dòng P222: Từ 22 đến 42 ngày tuổi
Dòng P223: Từ 43 đến xuất

Dòng gàLương PhượngMinh DưNòi Bến Tre
Ngày xuất chuồng60từ 90từ 110
Ăn bình quân từ 1-21 ngày500400300
Ăn bình quân từ 22-42 ngày900850700
Ăn bình quân từ 43 đến xuất210035504300
Tổng (g/con)400048005300

VỚI 1000 GÀ BẠN CÓ THỂ DÙNG:
Dòng P221: 12 bao 25kg
Dòng P222: 28 bao 25kg
Dòng P223: 172 bao 25kg
Tổng: 212 bao 25kg cho một đợt nuôi.