+ Lợn nuôi dưới dây chuyền khép kín.
+ Không nuôi bằng cám tăng trọng.
+ Cách nuôi phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau
+ Lợn được nghe nhạc, tốt cho sự phát triển và cho năng suất cao.
+ Có cung cấp cả giống 
+ THông tin liên hệ sđt 01295386668 C. Trang