Viên Giáo dục Quốc tế (IIE) Việt Nam trân trọng thông báo chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders
năm 2010. Chương trình do IIE đại diện cho Quỹ GE, một tổ chức từ thiện thuộc tập đoàn General Electric Company
(GE) điều hành tại Việt Nam.
Thông qua chương trình học bổng này, Quỹ GE mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục bậc đại học bằng
cách tuyển chọn và biểu dương 10 sinh viên ưu tú có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang học năm thứ nhất các ngành
kinh tế, kỹ sư và khoa học tại các trường đại học tham gia chương trình trên toàn quốc.
TẢI XUỐNG TỆP TIN ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY :111: