DNTG - Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức OnlineLog in

Kết nối để thành công

Chào mừng bạn đến với diễn đàn DNTG - Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức
Địa chỉ hiện tại của diễn đàn là dntg.forumotion.com
Vui lòng gửi cho chúng tôi một email về giang@dntg.vn nếu bạn có bất kỳ góp ý nào về diễn đàn và nhận 10 điểm tín nhiệm
Bạn có nguyện vọng đóng góp vào diễn đàn? Gửi yêu cầu về giang@dntg.vn và tham gia với chúng tôi ngay.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO giang@dntg.vn

[Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

Share

description[Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
[hide]

Code:

<div id="page-body"><div id="content-container">[table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col"][tr]<td valign="top" width="100%" align=left><div  id="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"><tr>[td]$(function() {$('#container-1').tabs();});<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" valign="top"><tr>[td width="100%" valign="top"]<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td>[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"><tr><td align="left" style="padding: 12px 0px 0px 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="75%"><tr><td>[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td><td class="tcat" style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%" align="left"> Th?ng Kê Bài Vi?t M?i </td><td width="180">[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td></tr></table></td><td align="right">[url=http://forum.vnfish.info/#top][img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td></tr><tr><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top left" valign="bottom"> </td><td style="background: #FFFFFF;" width="100%"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left"><tr><td style="padding: 0px 0px 0px;" width="100%">
[list]
[*][url=http://forum.vnfish.info/#fragment-1]Bài vi?t m?i nh?t[/url]
[*][url=http://forum.vnfish.info/#fragment-2]Th?ng kê di?n dàn[/url]<li>[url=http://forum.vnfish.info/#fragment-3]Hu?ng d?n[/url]
[/list]<table align=center width=100% cellspacing=0 cellpading=0 background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><tr><td align=left style="padding:7px" width=80%>[b]Bài vi?t[/b]</td><td width=20% align=right style="padding:7px">[b]Ngu?i vi?t[/b]</td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24">[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td><td align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="75%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">      [url=http://forum.vnfish.info/{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}][b][color=#348017]{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}[/color][/b][/url] <td align="right" style="border-top: 0px none; padding-right: 5px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="25%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">      [url=http://forum.vnfish.info/{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}][size=9]{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}[/size][/url] </td></tr></table><td align="center" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr></table></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top right" valign="bottom"> </td></tr><tr><td>[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%"> </td><td>[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]</td></tr></table></td></tr></table>  </td></tr></table>[/td][/tr][td][td][/table][td]

[td][/td]

Last edited by Mr.Winni on 28/06/15, 12:15 pm; edited 3 times in total


The author of this message was banned from the forum - See the message

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
Pro thế

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
cái j` zay?

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
tks

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
cám ơn.

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
ộp

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
chán

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
chán

descriptionđasadas

more_horiz
sđấ

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
đá

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
thanks nhìu

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
thank

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
hay

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
đa

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
sa sdf sdg dsg sg sd

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
thnks

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
Hay đấy.CS.com xin nha

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
Del by admin Không quảng cáo tùm lum nha bạn.

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
thks


<div align="left"><img src="https://2img.net/h/i778.photobucket.com/albums/yy65/uknhan/thankspost.png" border="0"></div>

descriptiondc

more_horiz
:007:

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
:001:

descriptionRe: [Forumotion] Share mod_recent_topics KHOAHOCTUNHIEN

more_horiz
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum