Ngày 27/9, đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá về chương trình phát triển thuỷ sản.
Từ 2006 đến nay, giá trị tăng trưởng GDP bình quân của ngành Thuỷ sản Thanh Hoá đạt 6,6%. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 8,01%; từ 730 tỷ đồng (2006) lên 912,6 tỷ đồng (2009). Năm 2009, giá trị sản xuất ngành thuỷ sản chiếm 2,36% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh và bằng 13,5 tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Giá trị XK thuỷ sản Thanh Hoá cũng tăng từ 29,12 triệu USD (năm 2006) lên 44 triệu USD (năm 2009). Hiện tại, diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh đã đạt 17.730 ha.
Bên cạnh những thành quả trên, ngành thủy sản của Thanh Hóa cũng có những tồn tại, yếu kém như: quy trình kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản chưa được thực hiện nghiêm túc; Việc sản xuất con giống còn manh mún, chưa đáp ứng được nhu cầu; trong khai thác, công nghệ và phương tiện còn lạc hậu, tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện vẫn xảy ra thường xuyên tại vùng biển nội địa...
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng, ngành thủy sản Thanh Hoá có tiềm năng lớn nhưng sản lượng và giá trị chưa cao. Do vậy, UBND tỉnh cần xây dựng chiến lược lâu dài, hướng tới chiều sâu, bền vững cho ngành thủy sản, trong đó có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, tránh phát triển tự phát. Cùng ngày, đoàn công tác đã đi thăm và kiểm tra tại Khu neo đậu tàu thuyền Lạch Hới, các trung tâm và trại ương giống thủy sản tại Hoằng Hóa...
Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]