Theo thống của Bộ Nông nghiệp Côlômbia, 8 tháng đầu năm 2010, XK ngừ phi sang Mỹ đạt 30,3 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó XK ngừ đạt 17 triệu USD phi đạt 13,3 triệu USD.

XK tôm đạt 5,3 triệu USD, giảm 13% so với 7 triệu USD cùng kỳ năm 2009 và giảm 76% so với 22 triệu USD cùng kỳ năm 2005.
XK cá ngừ tăng đưa Côlômbia lên vị trí thứ 6 trong tốp các nước XK cá ngừ sang thị trường Mỹ.
Về sản phẩm philê cá rô phi tươi XK sang Mỹ, Honđurat vượt qua Êcuađo và Costa Rica trong tốp các nước XK năm nay.
Trong nửa đầu năm 2010, tổng NK thuỷ sản vào Mỹ đạt 6.415 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó NK cá đạt 3.200 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, NK tôm vào Mỹ đạt 1.600 triệu USD, giảm 1%, cá ngừ đạt 617 triệu USD, tăng 18% và tôm hùm đạt 429 triệu USD, tăng 21%. NK tôm từ Mêhicô giảm 22% và từ Inđônêxia giảm 19%. Ngoài ra, NK cá ngừ từ Philippin giảm 14%. (Fis)
Nguồn: vasep.com.vn