(NAFIQAD) Ngày 04/04/2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã gửi công văn số 506/QLCL-CL1 đến các DN chế biến thủy sản XK về việc đăng ký nhãn sản phẩm thủy sản XK vào Braxin theo quy định mới.
NAFIQAD thông báo, Thông tư DIPOA/SDA số 42/2010 ngày 30/12/2010 thay thế Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày 19/04/2010 có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2011. Theo đó, các DN trong danh sách được phép XK thủy sản sang Braxin phải đăng ký và được DIPOA phê duyệt các nội dung ghi trên nhãn sản phẩm theo mẫu mới:
+ Mẫu đăng ký nhãn sản phẩm XK đối với các DN được phép XK vào Braxin.
+ Mẫu xác nhận của cơ quan thẩm quyền nước XK - NAFIQAD
+ Mẫu ý kiến xử lý hồ sơ đăng ký nhãn của Cục Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA).
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

[You must be registered and logged in to see this link.]

nguồn: catra.vn