Việt Nam dự Hội nghị nghề cá ASEAN-SEAFDEC tại Thái-lan </a><br>

<span class="fs11 color4 fi">

14/06/2011</span><br>

<span class="color1 fb">

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=StyleNormalWebCharCharCharCharCharCharCharCharCharCha><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Sáng 13-6, tại khách sạn Sofitel Centara Grand, Thủ đô </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Bangkok</SPAN></st1:place></st1:City><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"> – Thái-lan, đã khai mạc Hội nghị ASEAN–SEAFDEC về Nghề cá bền vững cho An ninh lương thực đến năm 2020.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></span></p>

<p><img id="NewsDetail1_imgAvatar" src="http://www.fistenet.gov.vn/Modules/CMS/Upload/20/136/2011_6_14/Avatar/SEAFDEC.jpg" style="border-width:0px;" /><span class="color1"><P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Hội nghị do ASEAN và Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông-Nam Á (SEAFDEC) đồng tổ chức. Hơn 500 đại biểu tham dự gồm các quan chức phụ trách nghề cá của các nước thành viên SEAFDEC, các công ty, hiệp hội, nhà nghiên cứu và chuyên gia nghề cá.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Nam</SPAN></st1:place></st1:country-region><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"> sẽ tham dự tất cả các phiên họp và thảo luận trong năm ngày diễn ra hội nghị. Tám chủ đề chính: Nâng cao quản lý nghề cá, Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái, Bảo quản sau thu hoạch và an toàn sản phẩm thủy sản, Quy định thương mại sản phẩm thủy sản, Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, Sinh kế trong cộng đồng nghề cá và triển vọng tạo thêm việc làm, Cung cấp thực phẩm bền vững từ nghề cá nước ngọt. <o:p></o:p></SPAN></P>

<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết và Kế hoạch hành động mười năm đến 2020 sẽ được các quan chức phụ trách nghề cá SEAFDEC xem xét thông qua trong phiên họp bế mạc (ngày 17-6). SEAFDEC là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1967 nhằm thúc đẩy phát triển thủy sản ở khu vực Đông-Nam Á, đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịnh vụ thông tin, bao gồm: Việt Nam, Thái-lan, Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore.<o:p></o:p></SPAN></P></span>