một file office nào thì thật là đáng tiếc phải không nào!

Enlarge this image

Brute-force attack:
Phương pháp dò tìm bằng cách thử tất cả những chìa khóa có thể có. Đây
là phương pháp dò tìm thô sơ nhất và cũng khó khăn nhất. Nó sẽ tốn nhiều
thời gian. Theo lý thuyết, tất cả các thuật toán hiện đại đều có thể bị
đánh bại bởi brute-force nhưng trong thực tiễn việc này chỉ có thể thực
hiện được trong thời gian hàng triệu năm nếu một mật khẩu được mã hóa
với số lượng bit lớn.
Ví dụ thuật toán DES có độ dài chìa khóa là 56
bit tức là có tổng cộng tất cả 256 chìa để dùng. Nếu ai đó muốn “bẻ
khoá” DES bằng cách thử hàng loạt chìa (brute-force attack) thì sẽ phải
thử đến khoảng hơn 70 triệu tỉ lần.
Frequency analysis:
Thống kê tần suất, chỉ có thể áp dụng được đối với các thuật toán cổ
điển dùng phương pháp thay thế. Để thực hiện phương pháp này ta cần một
lượng văn bản đã mã hóa đủ lớn để phép thống kê được chính xác.

Ngoài ra còn phải biết ngôn ngữ sử dụng trong văn bản ban đầu, nếu văn
bản ban đầu là tiếng Anh thì nhiều khả năng kí tự xuất hiện nhiều nhất
trong văn bản đã mã hóa là do chữ “e” mã hóa thành, kí tự nhiều thứ nhì
bắt nguồn từ chữ “a”...
Và còn có áp dụng nhiều thuật toán khác để
dò tìm và khôi phục mật khẩu như Differential cryptanalysis, Linear
cryptanalysis, Birthday attack, Algebraic attack….
Cách sử dụng của Passware Kit Enterprise
rất dễ dàng. Ví dụ, khôi phục mật khẩu cho các ứng dụng văn phòng như
Access, Excel, Outlook, Word, PowerPoint. bạn chỉ cần mở module Office
Key của Passware Kit Enterprise như màn hình trên, sau đó chọn file cần
khôi phục mật khẩu. Sau khi tìm ra mật khẩu, màn hình sẽ hiện thông báo
về thời gian tìm kiếm, số lượng mật khẩu đã thử và mật khẩu chính xác
của file đó.

Link download: mediafire.com zm8pgb73fb8863a

Pass: congdongitvn.tk
cùng nhau click vào những link này để tham khảo thêm thông tin nhé

Mua ban |
Dien thoai di dong
May tinh xach tay