Ngày 08/10/2010, Bộ Công Thương gửi Công văn số 10099/BCT-KV3 về việc đăng ký nhãn hàng hóa có nguồn gốc động vật xuất khẩu sang Braxin.
Trước đó, ngày 27/09/2010 Đại sứ quán Braxin tại Việt Nam gửi Công hàm số 33/10 thông báo Vụ Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật (DIPOA) thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Braxin (MAPA) sửa đổi quy định liên quan đến đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nhập khẩu vào Braxin nêu tại Công văn của DIPOA/SDA số 14/2010 ngày 19/4/2010, yêu cầu:
- Chỉ những doanh nghiệp nước ngoài được DIPOA chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu mới có thể đăng ký nhãn sản phẩm của mình.
- Tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đã được chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào Braxin, trước khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu phải đăng ký sản phẩm của mình với DIPOA phù hợp với quy định tại văn bản nói trên.
- Kể từ ngày 01/10/2010, tất cả yêu cầu đăng ký sản phẩm có nguồn gốc từ động vật phải tuân thủ theo quy định mới này…
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

:down:
Nhấn vào đây để tải về file đính kèm