Xin hỏi, heo nghiến răng liên tục là bệnh gì, heo vừa hết tiêu chảy, cho ăn vừa, có hai con vẫn còn phân lỏng màu xi măng, nhờ mọi người tư vấn[You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]  [You must be registered and logged in to see this image.]