Th trường máy tách phân Việt Nam hin nay ch yếu là máy nhp khu t Châu Âu hoc Trung Quc.
Vi máy nhp khu t Châu Âu, cht lượng rt tt nhưng giá thành cao, không phù hp vi th trường Vit Nam
Vi máy nhp khu t Trung Quc, cht lượng máy rt kém, thường xuyên hư hng. Vn hành không n đnh
Công ty TNHH Tư vn công ngh Âu Lc là đơn v đi đu trong vic sn xut máy tách phân. Vi kinh nghim nhiu năm trong lĩnh vc. Chúng tôi t hào v sn phm ca chúng tôi sn xut ra vi ưu thế: cht lượng tt, giá c phi chăng, phù hp vi th trường Vit Nam
Máy có công dng tách riêng phn bã rn ra khi dung dch phân. Bã phân được thu hi đ làm phân bón cho cây trng. Phn nước không còn bã s được đưa xung biogas đ x lý. Quá trình tách bã giúp gim ti rt nhiu cho hm biogas. Giúp cho nước thi sau khi ra khi hm sch hơn rt nhiu.
Chúng tôi cung cp 3 dòng sn phm máy tách phân: Pulse Mini dùng cho trang tri quy mô dưới 2000 ln (heo), Pulse Plus dùng cho trang tri quy mô t 2000 đến 10000 ln (heo), Pulse Max dùng cho trang tri quy mô trên 10000 ln (heo).
[Only mods are allowed to see this link]
Khi có nhu cu s dng máy, vui lòng liên h vi: Mr Hùng 0902 441 223 đ được tư vn.
Trân trng hp tác!