CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG THỨC ĂN NHU CẦU
Lượng ăn cơ bản, tương đối

Heo thịt
Tính theo trọng lượng/ ngày.
- Dưới 15kg: ăn bằng 3% trọng lượng.
- Trên 15kg - 50kg: ăn bằng 40- 45 % trọng lượng.
- Trên 50kg: Ăn 3,5% trọng lượng. 
Lưu ý heo 80kg trở lên không ăn quá 2,8kg thức ăn/ ngày.

Heo nái
Tùy trọng lượng lớn nhỏ
Giai đoạn mang thai:
dưới 105 ngày ăn trung bình 2,2kg. Heo nhỏ, heo lứa so, heo quá mập có thể giảm xuống còn 1,8 - 2kg, heo lớn, heo ốm, heo nhiều lứa tăng lên 2,5kg - 2,7 kg.

Nái nuôi con:
trước đẻ 7 - 10 ngày cho ăn thức ăn nuôi con: 2,7kg ngày.
Nái đang nuôi con cho ăn tự do. Nếu tính thì lượng ăn sau ngày thứ 6 bằng: 1% trọng lượng heo nái + 400g ăn thêm cho mỗi heo con nái nuôi.


Ngày trước cai sữa cho ăn 1kg. ngày cai sữa ngưng ăn. sau cai sữa 1 ngày cho ăn tiếp thức  ăn nuôi con với lượng ăn 3,5kg liên tục tới ngày phối nhưng không kéo dài quá 14 ngày.


Theo BSTY Nguyễn Hồ